Kansallisia ja kansainvälisiä mestareita ja huippuosaamista – syksyllä 2013

Mestari2013 tarjoaa kansainvälisesti arvostettua toimialakohtaista ennakointitietoa ja konkreettista huippukoulutusta. Ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämistapahtuma koostuu korkeatasoisista seminaareista sekä mestarikursseista. Tule mukaan kehittämään osaamistasi kansainvälisten huippuammattilaisten johdolla!

Mestari2013 on jatkoa Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämälle Mestari2012 -koulutustapahtumalle. Mestari2013 tuo maailman arvostetuimpia kansainvälisiä ja kansallisia mestareita Kuopioon kouluttamaan yrityksiä ja yhteisöjä, oppilaitosten edustajia ja opettajia, sekä viranomaisia. Tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista, ennakointikykyä, kansainvälistymistä ja vetovoimaisuutta sekä vahvistaa alueemme toimijoiden yhteistyötä. Mestari2013 –tapahtuma on osa Savon ammatti- ja aikuisopiston 10-vuotis juhlallisuuksia.

Eurooppalainen koulutuspolitiikka Marraskuussa 2013

Seminaarin tematiikka perustuu Euroopan Neuvoston suositukselle (10/2012), jossa todetaan, että kaikki Euroopan maat, jotka ovat sitoutuneet Eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen kehittävät validointijärjestelmänsä toimiviksi. Lisäksi suosituksessa kehotetaan maita kehittämään validointijärjestelmiin pääsyä niin, että esim. työttömät tai työttömyysuhan alaisina olevat saisivat osaamisensa tunnistettua ja tunnustettua kolmen kuukauden kulutta työttömäksi jäätyään. Seminaarin tarkoituksena on aloittaa julkinen keskustelu siitä, kuinka Suomi pystyy vastaamaan Euroopan Neuvoston suositukseen.
 

Neljä askelta tulevaisuuteen
- Ammatilliset erityisopettajapäivät
4.-5.10.2013

Ammatilliset erityisopettajapäivät järjestetään osana Savon koulutuskuntayhtymän 10-vuotisjuhlallisuuksia ja Mestari2013 -tapahtumaa. Kuopioon odotetaan 200-300  erityisopettajaa eri puolilta Suomea kuulemaan haastavia ja osallistavia esityksiä tulevaisuuden pedagogiikasta ja oppimisympäristöistä sekä keskustelemaan erityisopettajuuden tulevaisuuden haasteista.  Päivien teema Neljä askelta tulevaisuuteen viittaa myös Savon ammatti- ja aikuisopistossa kehitettyyn ohjausmenetelmään, jossa opiskelija on keskiössä ja jossa korostuvat hänen omat kykynsä ja myös vastuunsa ratkaisuistaan.
 

Metallin Mestarit 2013, 21.-22.11.2013

Tapahtumassa syvennytään konerakennuksen ja metalliteollisuuden tulevaisuuden haasteisiin ja esitellään keinoja, joilla suomalainen konepajateollisuus voi pärjätä kiristyvässä kilpailussa. Seminaari aiheita ovat nopea tuotekehitys, ketterä piensarjatuotanto, palveluliiketoiminta sekä toimittaja- ja osaamisverkostojen tehokas hyödyntäminen. Seminaarissa pohdimme miten mahdollistamme metalliteollisuuden olemassaolon Suomessa ja varsinkin Itä-Suomessa.

Ensimmäisen päivän seminaarin kansainväliset luennoijat edustavat alansa huippua.  Toisena päivänä perehdymme osavalmistuksen automatisointiin käytännönläheisesti alan asiantuntijoiden johdolla nykyaikaisilla laitteilla tulevaisuuden toimintaympäristössä.

Vastuullinen tapahtuma
– vaativa asiakas Lokakuu 2013

Tämän päivän asiakas odottaa tapahtumalta ja ruualta sekä elämyksiä että ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävää toteutusta. Syksyllä 2013 Kuopiossa järjestettävä Vastuullinen tapahtuma -seminaari auttaa kokous- ja tapahtumapalveluja tuottavia yrityksiä ymmärtämään, kuinka tuoreet ja laadukkaat ruokaelämykset rakentuvat ja kuinka kestävä kehitys voi olla yrityksen kilpailuvaltti.Tilaisuudessa puhuvat kansainvälisesti tunnustetut ruoka- ja matkailualan toimijat, jotka ovat uudistaneet onnistuneesti ja luovasti palvelutuotteitaan kestävään suuntaan.Tule kuulemaan, kuinka sinä saat asiakkaasi tyytyväiseksi ja tuoreet tarjoomukset tapahtumaasi järkevällä tavalla.
 

Asiakkuuksien johtamisen
seminaari 5.11.2013

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Asiakkuuksien johtamisen seminaari pidetään 5.11.2013 hotelli IsoValkeisella Kuopiossa. Tilaisuudessa esiintyvät mm. myynnin johtamisen professori Petri Parvinen, Aalto-yliopisto ja toimitusjohtaja Tommi Lindbom Junttan Oy. Päivä on tarkoitettu niin yritysten kuin julkisen ja kolmannen sektorin esimiehille ja johtajille. Tilaisuus pyrkii antamaan eväitä johtaa ja hallita entistä vaativampia sekä yritys- että yksityisasiakkaita koko ajan monikanavaisemmaksi muuttuvassa maailmassa.
 

Lähihoitajakoulutuksen
20-vuotis juhlaseminaari 9.10.2013

Lähihoitajakoulutus on tuottanut osaavaa henkilöstöä työelämän tarpeisiin 20 vuoden ajan. Koulutusta on kehitetty jatkuvasti yhdessä työelämän kanssa ja kehitystyö jatkuu edelleen riittävän ammattiosaamisen takaamiseksi. Kaikille avoimessa juhlavuosiseminaarissa 9.10.2013 peilataan menneisyyttä ja perehdytään koulutuksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin yhteiskunnan ja työelämän jatkuvissa muutoksissa.